Algemeen

EP:Tummers, verleent je hierbij toegang tot www.eptummers.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. EP:Tummers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

EP:Tummers spant zich in om de inhoud van www.eptummers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.eptummers.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met EP:Tummers.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EP:Tummers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EP:Tummers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bel 085-105 4444
wachtijd ca. 1 minuut
Via chat
antwoord binnen ca. 2 minuten
Via WhatsApp 085-105 4444
antwoord binnen 30 minuten
Via Facebook
antwoord binnen 60 minuten
Via E-mail
antwoord binnen 1 dag