Duurzaamheid

Maatschappelijke betrokkenheid

EP:Tummers is lokaal gevestigd en betrokken in de maatschappij. Wij zoeken we de samenwerking met partners uit de regio en steunen we diverse lokale en maatschappelijke initiatieven.